Job
  Footnotes
  Theme

  Job

  En retfærdig mand fra Det Gamle Testamente, som blev udsat for meget store lidelser, men dog bevarede sin tro på Gud. Hans beretning fortælles i Jobs Bog.

  Jobs Bog

  Skønt bogen handler om Jobs lidelser, giver den ikke helt svar på, hvorfor Job (eller andre mennesker) skal lide smerte og miste sin familie og sine ejendele. Bogen gør det klart, at selv om et menneske lider trængsler, så betyder det ikke nødvendigvis, at vedkommende har syndet. Herren kan bruge trængsler til at give folk erfaring og belæring og til at bringe dem til omvendelse, såvel som til at straffe dem (L&P 122).

  Bogen kan opdeles i fire dele. Kapitlerne 1-2 er et forord til historien. Kapitlerne 3-31 gengiver en række samtaler mellem Job og hans tre venner. Kapitlerne 32-37 indeholder de taler, hvori en fjerde ven, Elihu, fordømmer Job af andre årsager end de tre første venner. Kapitlerne 38-42 afslutter bogen med en forsikring til Job om, at han har ført et godt liv fra første færd.

  Jobs Bog lærer os, at hvis et menneske har en korrekt kundskab om Gud og lever et liv, som er Gud til behag, så kan det bedre udholde de prøvelser, det møder. Jobs urokkelige tro kommer til udtryk i en udtalelse som: »Lad ham slå mig ihjel, jeg venter ham« (Job 13:15). Job nævnes også i Ezekiels Bog 14:14; Jakobsbrevet 5:11 og Lære og Pagter 121:10.