Marsh, Thomas B.
    Footnotes
    Theme

    Marsh, Thomas B.

    Den første præsident for De Tolv Apostles Kvorum efter kirkens genoprettelse i 1830. Han besad rigets nøgler, hvad angår de tolv (L&P 112:16), og i 1838 fik han ved åbenbaring befaling om at udgive Herrens ord (L&P 118:2). Afsnit 31 i Lære og Pagter er stilet til ham. Marsh blev udelukket af kirken i 1839, men blev gendøbt i 1857.