Skrifterne
Lære og Pagter 31


Afsnit 31

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i september 1830. Den blev givet umiddelbart efter en konference i kirken (se indledningen til afsnit 30). Thomas B. Marsh var blevet døbt tidligere på måneden og var blevet ordineret til ældste i kirken, før denne åbenbaring blev givet.

1-6: Thomas B. Marsh bliver kaldet til at prædike evangeliet og bliver forsikret om, at hans familie har det godt. 7-13: Han bliver rådet til at være tålmodig, altid at bede og at følge Talsmanden.

1 aThomas, min søn, velsignet er du på grund af din tro på mit værk.

2 Se, du har haft mange trængsler på grund af din familie; alligevel vil jeg velsigne dig og din familie, ja, dine små; og den dag kommer, da de vil tro og kende sandheden og være ét med dig i min kirke.

3 Opløft dit hjerte og glæd dig, for timen for din mission er kommet; og din tunge skal blive løst, og du skal kundgøre aglædelige tidender om stor glæde for denne slægt.

4 Du skal akundgøre det, der er blevet åbenbaret for min tjener, Joseph Smith jun. Du skal begynde at prædike fra nu af, ja, at høste marken, som allerede er bhvid til at blive brændt af.

5 aSving derfor din segl af hele din sjæl, så bliver dine synder dig btilgivet, og du skal få lagt mange cneg på din ryg, for darbejderen er sin løn værd. Derfor skal din familie leve.

6 Se, sandelig siger jeg dig: Forlad dem kun for en kort tid, og kundgør mit ord, så skal jeg berede et sted for dem.

7 Ja, jeg vil aåbne menneskenes hjerte, og de vil tage imod dig. Og jeg vil oprette en menighed ved din hånd;

8 og du skal astyrke dem og forberede dem til den tid, da de skal blive indsamlet.

9 Vær atålmodig i btrængsler, hån ikke dem, der håner. Styr dit chus i sagtmodighed, og vær standhaftig.

10 Se, jeg siger dig, at du skal være læge for kirken, men ikke for verden, for de vil ikke tage imod dig.

11 Drag derhen, hvor jeg ønsker, og det skal blive givet dig af aTalsmanden, hvad du skal gøre, og hvor du skal drage hen.

12 aBed altid, for at du ikke skal falde i bfristelse og miste din belønning.

13 Vær atrofast indtil enden, og se, bjeg er med dig. Disse ord kommer ikke fra et menneske eller fra mennesker, men fra mig, ja, Jesus Kristus, din forløser, ved Faderens cvilje. Amen.