Skrifterne
Lære og Pagter 69
forrige næste


Afsnit 69

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 11. november 1831. Samlingen af åbenbaringer udset til snarlig udgivelse, var blevet godkendt på den særlige konference den 1. og 2. november. Den 3. november blev den åbenbaring, som heri optræder som afsnit 133 og senere blev kaldt Tillægget, tilføjet. Oliver Cowdery var tidligere blevet udpeget til at bringe manuskriptet med de udvalgte åbenbaringer og befalinger til Independence, Missouri til trykning. Han skulle også medbringe de penge, som var blevet doneret til opbygningen af kirken i Missouri. Denne åbenbaring pålægger John Whitmer at ledsage Oliver Cowdery, og giver også Whitmer besked på at rejse og indsamle historisk materiale i sin kaldelse som kirkens historiker og skriver.

1-2: John Whitmer skal ledsage Oliver Cowdery til Missouri. 3-8: Han skal også prædike og indsamle, optegne og nedskrive historiske oplysninger.

1 Lyt til mig, siger Herren jeres Gud, for min tjener aOliver Cowderys skyld. Jeg anser det ikke for víst, at han skal betros de befalinger og penge, som han skal bringe til Zions land, uden at en, der er pålidelig og trofast, rejser med ham.

2 Derfor vil jeg, Herren, at min tjener aJohn Whitmer skal tage med min tjener Oliver Cowdery;

3 og også at han skal fortsætte med at skrive og udfærdige en ahistorisk optegnelse om alle de vigtige hændelser, som han observerer og får kendskab til angående min kirke;

4 og også at han modtager aråd og hjælp af min tjener Oliver Cowdery og andre.

5 Og ligeledes skal mine tjenere, som er ude omkring i verden, indsende beretningerne om deres aforvaltning til Zions land;

6 for Zions land skal være et hovedsæde og et sted, hvor man modtager og gør alt sådant.

7 Men lad min tjener John Whitmer rejse mange gange fra sted til sted og fra menighed til menighed, så han lettere kan få kundskab –

8 og prædike og forklare, skrive, afskrive, udvælge og indsamle alt det, der vil være til gavn for kirken og for de opvoksende slægtled, som skal vokse op i aZions land, så de kan besidde det fra slægtled til slægtled for evigt og altid. Amen.