Skrifterne
Lære og Pagter 120
forrige næste


Afsnit 120

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838, som tilkendegiver, hvordan der skal disponeres over den ejendom, der bliver givet som tiende, som omtalt i den foregående åbenbaring, afsnit 119.

1 Sandelig, så siger Herren: Tiden er nu kommet, da der skal disponeres over aden af et råd, som består af Det Første Præsidentskab for min kirke og af biskoppen og hans råd og af mit højråd og ved min egen røst til dem, siger Herren. Således er det. Amen.

      • DVS tiende.