Skrifterne
  Lære og Pagter 120
  Footnotes
  Theme

  Afsnit 120

  Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838, som tilkendegiver, hvordan der skal disponeres over den ejendom, der bliver givet som tiende, som omtalt i den foregående åbenbaring, afsnit 119.

  1 Sandelig, så siger Herren: Tiden er nu kommet, da der skal disponeres over aden af et råd, som består af Det Første Præsidentskab for min kirke og af biskoppen og hans råd og af mit højråd og ved min egen røst til dem, siger Herren. Således er det. Amen.