Skrifterne
Lære og Pagter 111


Afsnit 111

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836. På dette tidspunkt var kirkens ledere dybt forgældede som følge af deres virke i kirken. Da profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery hørte, at der ville være en stor sum penge til rådighed for dem i Salem, rejste de dertil fra Kirtland, Ohio, for at undersøge denne påstand og samtidig forkynde evangeliet. Brødrene ordnede forskellige sager af kirkelig karakter og forkyndte i nogen udstrækning. Da det stod klart, at der ikke var nogen penge at hente, rejste de tilbage til Kirtland. Flere af de faktorer, der er væsentlige i den historiske sammenhæng, afspejler sig i ordlyden af denne åbenbaring.

1-5: Herren sørger for sine tjeneres timelige behov. 6-11: Han vil handle barmhjertigt mod Zion og arrangere alt til sine tjeneres bedste.

1 Jeg, Herren jeres Gud, er ikke misfornøjet med, at I har foretaget denne rejse, på trods af jeres tåbelige handlinger.

2 Jeg har store skatte til jer i denne by til gavn for Zion og har mange mennesker i denne by, som jeg ved jeres medvirken vil indsamle, når tiden er inde, til gavn for Zion.

3 Derfor anser jeg det for nødvendigt, at I stifter bekendtskab med mennesker i denne by, sådan som I bliver ledt, og sådan som det bliver givet jer.

4 Og det skal ske, når tiden er inde, at jeg vil overgive denne by i jeres hænder, så I får magt over den, således at de ikke opdager jeres hemmeligheder, og dens rigdom af guld og sølv skal blive jeres.

5 Gør jer ikke bekymringer over jeres agæld, for jeg vil give jer evnen til at betale den.

6 Gør jer ikke bekymringer for Zion, for jeg vil handle barmhjertigt mod hende.

7 Bliv på dette sted og i egnene heromkring.

8 Og det sted, hvor det er min vilje, at I for det meste skal opholde jer, skal blive tilkendegivet for jer ved min Ånds afred og kraft, som skal tilflyde jer.

9 Det sted kan I leje. Og forhør jer flittigt angående denne bys fordums indbyggere og grundlæggere.

10 For der er flere skatte end én til jer i denne by.

11 Vær I derfor asnilde som slanger og dog uden synd, så vil jeg ordne alt til bgavn for jer, ligeså hurtigt som I er i stand til at modtage det. Amen.