Skrifterne
Lære og Pagter 83
forrige næste

Afsnit 83

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832. Denne åbenbaring blev modtaget, mens profeten sad i råd med sine brødre.

1-4: Kvinder og børn har krav på at blive forsørget af deres mænd og fædre. 5-6: Enker og forældreløse børn har krav på at blive forsørget af kirken.

1 Sandelig, så siger Herren som tillæg til kirkens love angående kvinder og børn, de, som tilhører kirken, og som har amistet deres mænd eller fædre:

2 Kvinder har akrav på at blive forsørget af deres mænd, indtil deres mænd bliver taget bort; og hvis de viser sig ikke at være overtrædere, skal de have fællesskab med kirken.

3 Og hvis de ikke er trofaste, skal de ikke have fællesskab med kirken; dog kan de blive på deres arvelod i henhold til landets love.

4 Alle abørn har krav på at blive forsørget af deres forældre, indtil de er myndige.

5 Og derefter har de et krav på kirken, eller med andre ord på Herrens aforrådshus, hvis deres forældre ikke har, så de kan give dem en arvelod.

6 Og forrådshuset skal drives ved donationer fra kirken; og der skal sørges for aenker og forældreløse og også for de bfattige. Amen.