Skrifterne
Lære og Pagter 36
forrige næste


Afsnit 36

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Edward Partridge, i nærheden af Fayette, New York, den 9. december 1830 (se indledningen til afsnit 35). I Joseph Smiths historie anføres det, at Edward Partridge »var et forbillede med hensyn til fromhed og en af Herrens store mænd.«

1-3: Herren lægger sin hånd på Edward Partridge ved Sidney Rigdons hånd. 4-8: Enhver, der modtager evangeliet og præstedømmet, skal kaldes til at drage ud og prædike.

1 Så siger Gud Herren, aIsraels Mægtige: Se, jeg siger dig, min tjener bEdward, at du er velsignet, og dine synder er dig tilgivet, og du er kaldet til at prædike mit evangelium som med en basuns røst;

2 og jeg vil lægge min ahånd på dig ved min tjener Sidney Rigdons hånd, og du skal modtage min Ånd, Helligånden, ja, bTalsmanden, som skal lære dig rigets cfredsskabende sandheder;

3 og du skal kundgøre det med høj røst og sige: Hosianna, velsignet være Gud den Højestes navn.

4 Og se, jeg giver dig dette kald og denne befaling angående alle mennesker –

5 at så mange, som kommer frem for mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jun. og tager imod dette kald og denne befaling, skal aordineres og sendes ud for at bprædike det evigtvarende evangelium blandt folkeslagene –

6 og råbe omvendelse, idet de siger: aRed jer selv fra denne genstridige slægt, og kom ud af ilden, og bafsky selv de klæder, der er plettet af kødet.

7 Og denne befaling skal gives min kirkes ældster, for at enhver, der tager imod den i hjertets oprigtighed, kan blive ordineret og sendt ud, sådan som jeg har talt.

8 Jeg er Jesus Kristus, Guds Søn; bind derfor op om lænderne, så kommer jeg pludseligt til mit atempel. Så ske det. Amen.