Skrifterne
Lære og Pagter 6


Afsnit 6

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829. Oliver Cowdery begyndte sit arbejde som skriver i forbindelse med oversættelsen af Mormons Bog den 7. april 1829. Han havde allerede modtaget en guddommelig tilkendegivelse om sandheden af profetens vidnesbyrd angående pladerne, hvorpå Mormons Bog var indgraveret. Profeten adspurgte Herren gennem Urim og Tummim og modtog dette svar.

1-6: De, der arbejder i Herrens mark, opnår frelse. 7-13: Der er ingen større gave end frelsens gave. 14-27: Et vidnesbyrd om sandheden får man ved Åndens kraft. 28-37: Se hen til Kristus, og gør bestandig godt.

1 Et stort og aforunderligt værk er ved at tage sin begyndelse for menneskenes børn.

2 Se, jeg er Gud; giv agt på mit aord, der er levende og virksomt, bskarpere end et tveægget sværd, der sønderdeler både led og marv; giv derfor agt på mine ord.

3 Se, amarken er allerede hvid til høst; derfor, den, der ønsker at høste, lad ham svinge sin segl af al sin kraft og høste, mens det er dag, så han kan samle sig evigtvarende frelse for sin sjæl i Guds rige.

4 Ja, hver den, der vil asvinge sin segl og høste, han er kaldet af Gud.

5 Derfor, hvis I vil abede mig, skal I få; hvis I vil banke på, skal der lukkes op for jer.

6 Se, eftersom I har bedt, se, så siger jeg jer: Hold mine befalinger, og aforsøg at fremme og grundfæste bZions sag;

7 asøg ikke efter brigdom, men efter cvisdom, og se, Guds dhemmeligheder skal blive udfoldet for jer, og da vil I blive gjort rige. Se, den, der har eevigt liv, er rig.

8 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Hvad end du ønsker af mig, det skal gives dig; og hvis du ønsker det, skal du blive et middel til at gøre meget godt i denne slægt.

9 Tal intet andet end aomvendelse til denne slægt; hold mine befalinger, og hjælp til med at fremme mit værk i overensstemmelse med mine befalinger, så skal du blive velsignet.

10 Se, du har en gave, og velsignet er du på grund af din gave. Husk, at den er ahellig og kommer fra oven –

11 og hvis du vil aadspørge, skal du lære at kende bhemmeligheder, som er store og forunderlige; derfor skal du bruge din cgave, så du kan opdage hemmeligheder, så du kan bringe mange til kundskab om sandheden, ja, doverbevise dem om det fejlagtige ved deres veje.

12 Gør ikke din gave bekendt for nogen bortset fra dem, der er af din tro. Tag ikke let på det, der er ahelligt.

13 Hvis du vil gøre godt, ja, og aholde btrofast ud til cenden, skal du blive frelst i Guds rige, hvad der er den største af alle Guds gaver; for der er ingen større gave end dfrelsens gave.

14 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Velsignet er du, for hvad du har gjort, for du har aadspurgt mig, og se, så ofte som du har adspurgt, har du modtaget undervisning fra min Ånd. Hvis det ikke havde været således, ville du ikke være kommet til det sted, hvor du er på dette tidspunkt.

15 Se, du ved, at du har adspurgt mig, og jeg oplyste dit asind; og se, jeg fortæller dig dette, for at du kan vide, at du er blevet oplyst af sandhedens Ånd;

16 ja, jeg fortæller dig det, for at du kan vide, at der ikke er nogen anden end Gud, som akender dine tanker og dit bhjertes hensigter.

17 Jeg fortæller dig dette som et vidnesbyrd for dig om, at de ord, eller det værk, som du har skrevet, er asandt.

18 Vær derfor aflittig; bstå min tjener Joseph trofast bi i enhver vanskelig omstændighed han måtte komme i på grund af ordet.

19 Forman ham, når han fejler, og tag også imod formaning fra ham. Vær tålmodig, vær alvorlig, vær mådeholden, hav tålmodighed, tro, håb, og næstekærlighed.

20 Se, du er Oliver, og jeg har talt til dig på grund af dine ønsker; agem derfor disse ord i hjertet. Vær trofast og flittig i at holde Guds befalinger, så vil jeg favne dig i min kærligheds arme.

21 Se, jeg er Jesus Kristus, aGuds Søn. Jeg er den, som kom til mine begne, og mine egne tog ikke imod mig. Jeg er clyset, som skinner i dmørket, og mørket begriber det ikke.

22 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Hvis du ønsker et yderligere vidnesbyrd, så læg dig den nat på sinde, da du råbte til mig i dit hjerte, for at du kunne få sandheden om dette at avide.

23 Gød jeg ikke afred i dit sind angående sagen? Hvad større bvidnesbyrd kan du få end et fra Gud?

24 Og se nu, du har modtaget et vidnesbyrd; for hvis jeg har fortalt dig noget, som ingen ved, har du da ikke fået et vidnesbyrd?

25 Og se, jeg skænker dig den gave, hvis du ønsker den af mig, at kunne aoversætte ligesom min tjener Joseph.

26 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at der findes aoptegnelser, som indeholder meget af mit evangelium, som er blevet holdt tilbage på grund af menneskenes bugudelighed;

27 og se, jeg befaler dig, at hvis du nærer gode ønsker – et ønske om at samle dig skatte i himlen – da skal du med din gave hjælpe til med at bringe de dele af mine askrifter, som har været skjult på grund af ugudelighed, frem i lyset.

28 Og se nu, jeg giver dig og ligeledes min tjener Joseph nøglerne til denne gave, der skal bringe denne tjenestegerning frem i lyset; og aved to eller tre vidners mund skal hvert ord blive stadfæstet.

29 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis de forkaster mine ord og denne del af mit evangelium og tjenestegerning, velsignede er I, for de kan ikke gøre mere mod jer end mod mig.

30 Og selv om de agør mod jer, ligesom de har gjort mod mig, er I velsignede, for I skal bbo hos mig i cherlighed.

31 Men hvis de ikke aforkaster mine ord, der skal blive stadfæstet ved det bvidnesbyrd, som skal blive givet, er de velsignede, og da skal I glæde jer over frugten af jeres arbejde.

32 Sandelig, sandelig siger jeg jer, ligesom jeg sagde til mine disciple: Hvor to eller tre er aforsamlet i mit navn angående en sag, se, dér vil jeg være bmidt iblandt dem – således er jeg midt iblandt jer.

33 aFrygt ikke for at gøre det gode, mine sønner, for hvad I end bsår, det skal I også høste; hvis I derfor sår det gode, skal I også høste det gode som jeres belønning.

34 Frygt derfor ikke, lille flok; gør det gode; lad jord og helvede forene sig imod jer, for hvis I er bygget på min aklippe, kan de ikke få magt over jer.

35 Se, jeg fordømmer jer ikke; gå bort og asynd ikke mere; udfør med alvor den gerning, som jeg har befalet jer.

36 aSe hen til mig i alle jeres tanker; tvivl ikke, frygt ikke.

37 aBetragt sårene, som gennemborede min side og ligeledes bnaglemærkerne i mine hænder og fødder; vær trofaste, hold mine befalinger, så skal I carve dHimmeriget. Amen.