Skrifterne
Lære og Pagter 32


Afsnit 32

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i Manchester, New York tidligt i oktober 1830. Ældsterne nærede stor interesse og store ønsker for lamanitterne, hvis forudsagte velsignelser kirken havde erfaret fra Mormons Bog. Som følge deraf bad de om, at Herren ville tilkendegive sin vilje om, hvorvidt ældsterne på dette tidspunkt skulle sendes til de indianerstammer, der boede mod vest. Åbenbaringen fulgte.

1-3: Parley P. Pratt og Ziba Peterson bliver kaldet til at prædike for lamanitterne og til at ledsage Oliver Cowdery og Peter Whitmer jun. 4-5: De skal bede om en forståelse af skrifterne.

1 Og se, angående min tjener aParley P. Pratt, se, så siger jeg ham, at så vist, som jeg lever, så vil jeg, at han skal kundgøre mit evangelium og blære af mig og være sagtmodig og ydmyg af hjertet.

2 Og det, som jeg har bestemt for ham, er, at han skal adrage med mine tjenere Oliver Cowdery og Peter Whitmer jun. ud i ødemarken blandt blamanitterne.

3 Og aZiba Peterson skal også drage med dem; og jeg selv vil drage med dem og være bmidt iblandt dem. Jeg er deres ctalsmand hos Faderen, og intet skal få overhånd over dem.

4 Og de skal agive agt på det, som er skrevet, og ikke hævde at have nogen anden båbenbaring; og de skal altid bede om, at jeg må cudfolde det for deres dforstand.

5 Og de skal give agt på disse ord og ikke tage let på dem, så vil jeg velsigne dem. Amen.