Skrifterne
Lære og Pagter 15
forrige næste

Afsnit 15

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til John Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (se indledningen til afsnit 14). Budskabet er dybt personligt og bemærkelsesværdigt derved, at Herren fortæller om det, der kun var kendt af John Whitmer og ham selv. John Whitmer blev senere et af de otte vidner om Mormons Bog.

1-2: Herrens arm er over hele jorden. 3-6: Det, der er af størst værdi, er at prædike evangeliet og frelse sjæle.

1 Lyt, min tjener John, og lyt til Jesu Kristi, din Herres og din forløsers ord.

2 For se, jeg taler til dig med skarphed og med akraft; for min arm er over hele jorden.

3 Og jeg vil fortælle dig det, som ingen ved, bortset fra mig og dig alene –

4 for mange gange har du ønsket at få at vide af mig, hvad der ville være af størst værdi for dig.

5 Se, velsignet er du for dette og for at tale mine ord, som jeg har givet dig, i overensstemmelse med mine befalinger.

6 Og se nu, jeg siger dig, at det, der vil være af størst værdi for dig, vil være at akundgøre omvendelse for dette folk, så du kan bringe sjæle til mig, så du kan bhvile sammen med dem i min cFaders drige. Amen.