Skrifterne
Lære og Pagter 55
forrige næste


Afsnit 55

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til William W. Phelps i Kirtland, Ohio, den 14. juni 1831. Bogtrykkeren William W. Phelps og hans familie var netop ankommet til Kirtland, og profeten søgte Herren for at få oplysninger angående ham.

1-3: William W. Phelps bliver kaldet og udvalgt til at blive døbt, til at blive ordineret til ældste og til at prædike evangeliet. 4: Han skal også skrive bøger til børnene i kirkens skoler. 5-6: Han skal rejse til Missouri, som er det område, han skal arbejde i.

1 Se, så siger Herren, ja, ahele jordens Herre, til dig, min tjener William: Du er kaldet og udvalgt, og efter at du er blevet bdøbt med vand, skal du, hvis du gør det alene med min ære for øje, få forladelse for dine synder og modtage den hellige Ånd ved chåndspålæggelse;

2 og da skal du blive ordineret ved min tjener Joseph Smith jun.s hånd til at være ældste i denne kirke, til at prædike omvendelse og asyndsforladelse ved dåb i Jesu Kristi, den levende Gud Søns, navn.

3 Og på hvem du end lægger dine hænder, skal du, hvis de er angerfulde over for mig, have magt til at give den hellige Ånd.

4 Og videre, du skal blive ordineret til at hjælpe min tjener Oliver Cowdery med at udføre arbejdet med at trykke og med at udvælge og skrive abøger til skoler i denne kirke, så små børn også må få en sådan undervisning for mig, som er mig til behag.

5 Og videre, sandelig siger jeg dig: Af denne grund skal du begive dig af sted sammen med mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon, så du kan abosætte dig i dit arveland for at gøre dette arbejde.

6 Og videre, lad også min tjener Joseph Coe begive sig af sted sammen med dem. Det øvrige skal blive kundgjort herefter, sådan som jeg vil. Amen.