Skrifterne
Lære og Pagter 56


Afsnit 56

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. juni 1831. Denne åbenbaring revser Ezra Thayre for ikke at have adlydt en tidligere åbenbaring (den »befaling«, der refereres til i vers 8), som Joseph Smith havde modtaget for ham og hvori Thayre belæres om sine pligter på Frederick G. Williams gård, hvor han boede. Den følgende åbenbaring tilbagekalder også Thayres kald til at rejse til Missouri med Thomas B. Marsh (se afsnit 52:22).

1-2: De hellige skal tage deres kors op og følge Herren for at opnå frelse. 3-13: Herren giver befalinger og tilbagekalder dem, og de ulydige bliver forstødt. 14-17: Ve de rige, som ikke vil hjælpe de fattige, og ve de fattige, hvis hjerte ikke er sønderknust. 18-20: Velsignede er de fattige, som er rene af hjertet, for de skal arve jorden.

1 Lyt, o I mennesker, som abekender sig til mit navn, siger Herren, jeres Gud; for se, min vrede er tændt imod de genstridige, og de skal få min arm og min harme at føle på bdagen med hjemsøgelse og vrede over folkeslagene.

2 Og den, der ikke vil tage sit akors op og bfølge mig og holde mine befalinger, han skal ikke blive frelst.

3 Se, jeg, Herren, befaler; og den, der ikke vil aadlyde, skal blive bforstødt, når jeg anser tiden for at være inde, efter at jeg har befalet, og befalingen er blevet brudt.

4 Derfor befaler og atilbagekalder jeg, Herren, som det synes mig bedst; og alt dette skal de bgenstridige svare for, siger Herren.

5 Derfor tilbagekalder jeg den befaling, som blev givet til mine tjenere aThomas B. Marsh og Ezra Thayre og giver en ny befaling til min tjener Thomas om, at han hastigt skal begive sig af sted til Missouris land, og at min tjener Selah J. Griffin også skal tage med ham.

6 For se, jeg tilbagekalder den befaling, som blev givet mine tjenere Selah J. Griffin og Newel Knight som følge af den stivnakkethed, der er blandt mit folk, som er i Thompson, og deres oprør.

7 Lad derfor min tjener Newel Knight forblive hos dem; og så mange, som vil rejse, og som er angerfulde over for mig, kan rejse og blive ledt af ham til det land, som jeg har bestemt.

8 Og videre, sandelig siger jeg jer, at min tjener Ezra Thayre skal omvende sig fra sin astolthed og fra sin selviskhed og adlyde den tidligere befaling, som jeg har givet ham angående det sted, hvor han bor.

9 Og hvis han vil gøre dette, er han, eftersom der ikke skal foretages nogen opdelinger af landet, stadig udpeget til at drage til Missouris land;

10 hvis ikke, skal han få de penge, som han har betalt, og skal forlade stedet og audelukkes af min kirke, siger Herren, hærskarers Gud;

11 og skønt himlen og jorden forgår, skal disse ord ikke aforgå, men skal blive opfyldt.

12 Og hvis min tjener Joseph Smith jun. bliver nødt til at betale pengene tilbage, se, så vil jeg, Herren, betale ham dem tilbage i Missouris land, så de, af hvem han skal få dem, til gengæld må blive belønnet i forhold til det, de gør;

13 for i forhold til det, de gør, skal de få, nemlig i form af jordlodder som arvelodder.

14 Se, så siger Herren til mit folk: I har meget at gøre og at omvende jer fra; for se, jeres synder er steget op for mig og er jer ikke forladt, fordi I forsøger at give aråd på jeres egen måde.

15 Og jeres hjerte er ikke tilfreds. Og I adlyder ikke sandheden, men finder abehag i ugudelighed.

16 Ve jer arige mennesker, som bikke vil give jeres gods til de cfattige, for jeres drigdomme vil fordærve jeres sjæl; og på hjemsøgelsens og dommens og harmens dag skal jeres klage være denne: eHøsten er forbi, sommeren er endt, og min sjæl er ikke frelst!

17 Ve jer afattige mennesker, hvis hjerte ikke er sønderknust, hvis ånd ikke er angerfuld, og hvis bug ikke er tilfreds, og hvis hænder ikke kan holde sig fra andre menneskers ejendele, hvis øjne er fulde af bbegærlighed, og som ikke vil arbejde med jeres egne hænder!

18 Men velsignede er de afattige, som er rene af hjertet, hvis bhjerte er sønderknust, og hvis ånd er angerfuld; for de skal se cGuds rige komme i magt og stor herlighed til deres udfrielse; for djordens fedme skal være deres.

19 For se, Herren kommer og har sin aløn med sig, og han skal belønne enhver, og de fattige skal fryde sig;

20 og deres slægter skal aarve jorden fra slægtled til slægtled, for evigt og altid. Og nu holder jeg op med at tale til jer. Således er det. Amen.