Skrifterne
Lære og Pagter 91


Afsnit 91

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. marts 1833. Profeten var på dette tidspunkt beskæftiget med at oversætte Det Gamle Testamente. Da han kom til den del af de gamle skrifter, som kaldes apokryferne, adspurgte han Herren og modtog denne vejledning.

1-3: Apokryferne er i det store og hele oversat korrekt, men indeholder meget, som er indføjet af menneskehænder, og som ikke er sandt. 4-6: De gavner dem, der er oplyst af Ånden.

1 Sandelig, så siger Herren til jer angående aapokryferne: Der findes meget deri, som er sandt, og de er i det store og hele oversat korrekt.

2 Der findes meget deri, som ikke er sandt, men som er blevet indføjet af menneskehænder.

3 Sandelig siger jeg jer, at det er ikke nødvendigt, at apokryferne bliver oversat.

4 Lad derfor den, som læser dem, aforstå, for Ånden tilkendegiver sandheden;

5 og den, der er oplyst af aÅnden, skal få nytte af dem;

6 og den, der ikke modtager af Ånden, kan ikke få nogen nytte af dem. Derfor er det ikke nødvendigt, at de bliver oversat. Amen.