Skrifterne
Lære og Pagter 126


Afsnit 126

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hus i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841. På dette tidspunkt var Brigham Young præsident for De Tolv Apostles Kvorum.

1-3: Brigham Young bliver rost for sit arbejde og bliver fritaget for fremtidige udlandsrejser.

1 Kære og højt elskede broder aBrigham Young, sandelig, så siger Herren til dig: Min tjener Brigham, det kræves ikke mere af din hånd, at du forlader din familie som i tidligere tider, for dit offer er antageligt for mig.

2 Jeg har set dit aarbejde og din møje med at rejse for mit navns skyld.

3 Jeg befaler dig derfor at sende mit ord ud omkring og drage særlig omsorg for din afamilie fra dette tidspunkt, fremover og for evigt. Amen.