Skrifterne
Lære og Pagter 86
forrige næste

Afsnit 86

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. december 1832. Denne åbenbaring blev modtaget, mens profeten gennemlæste og redigerede manuskriptet til bibeloversættelsen.

1-7: Herren forklarer meningen med lignelsen om hveden og rajgræsset. 8-11: Han forklarer præstedømmets velsignelser for dem, som er retmæssige arvinger med hensyn til kødet.

1 Sandelig, så siger Herren til jer, mine tjenere, angående alignelsen om hveden og rajgræsset:

2 Se, sandelig siger jeg: Marken var verden, og apostlene var sædemændene;

3 og efter at de er faldet i søvn, da sår han, den store forfølger af kirken, den frafaldne, skøgen, ja, aBabylon, som får alle folkeslag til at drikke af sit bæger, og i hvis hjerte fjenden, ja, Satan, sidder og regerer – se, da sår han rajgræsset; derfor kvæler rajgræsset hveden og bdriver kirken ud i ørkenen.

4 Men se, i de asidste dage, netop nu mens Herren begynder at bringe ordet frem og bladet spirer frem og endnu er spædt –

5 se, sandelig siger jeg jer: aEnglene, som er rede og venter på at blive sendt ud for at bhøste markerne, råber til Herren dag og nat,

6 men Herren siger til dem: Ryk ikke rajgræsset op, så længe bladet endnu er spædt (for jeres tro er i sandhed svag), for at I ikke også skal ødelægge hveden.

7 Lad derfor hveden og rajgræsset vokse op sammen, indtil høsten er helt moden; da skal I først samle hveden, som står blandt rajgræsset, og når hveden er blevet samlet ind, se, da bliver rajgræsset bundet i knipper, og marken ligger tilbage for at blive afbrændt.

8 Derfor, så siger Herren til jer, hos hvem apræstedømmet er fortsat gennem jeres fædres slægtslinje –

9 for I er retmæssige aarvinger med hensyn til kødet og har været bskjult for verden med Kristus i Gud –

10 derfor består jeres liv og præstedømmet stadig og må nødvendigvis bestå gennem jer og jeres slægtslinje indtil alt agenoprettes, sådan som der er blevet talt ved alle de hellige profeters mund, siden verden begyndte.

11 Derfor er I velsignede, hvis I forbliver i min godhed, et alys for ikke-jøderne og gennem dette præstedømme en frelser for mit bfolk Israel. Herren har sagt det. Amen.