Skrifterne
Lære og Pagter 92
forrige næste


Afsnit 92

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. marts 1833. Åbenbaringen giver instruktioner til Frederick G. Williams, som ikke længe forinden var blevet udpeget til rådgiver til Joseph Smith, om hans opgaver i Det Forenede Selskab (se indledningen til afsnit 78 og 82).

1-2: Herren giver en befaling vedrørende optagelse i den forenede orden.

1 Sandelig, så siger Herren, jeg giver den aforenede orden, der er organiseret i overensstemmelse med den forud givne befaling, en åbenbaring og befaling angående min tjener Frederick G. Williams om, at I skal optage ham i ordenen. Hvad jeg siger til en, det siger jeg til alle.

2 Og videre, jeg siger dig, min tjener Frederick G. Williams: Du skal være et virksomt medlem af denne orden; og for så vidt som du er trofast i at holde alle tidligere befalinger, skal du blive velsignet for evigt. Amen.