Skrifterne
Lære og Pagter 131


Afsnit 131

Lærdomme fremsat af profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og 17. maj 1843.

1-4: Celestialt ægteskab er afgørende for ophøjelse i den højeste himmel. 5-6: Det bliver forklaret, hvordan menneskene bliver beseglet til evigt liv. 7-8: Al ånd er stof.

1 I den acelestiale herlighed er der tre himle eller grader;

2 og for at kunne opnå den ahøjeste må et menneske indtræde i denne præstedømmeorden [hvilken vil sige den bnye og evigtvarende ægteskabspagt],

3 og hvis han ikke gør dette, kan han ikke opnå den.

4 Han kan indtræde i en af de andre, men det er enden på hans rige; han kan ikke få nogen aforøgelse.

5 (Den 17. maj 1843). Med det mere faste aprofetiske ord menes der et menneskes viden ved åbenbaring og profetiens ånd om, at han er bbeseglet til cevigt liv ved det hellige præstedømmes magt.

6 Det er umuligt for et menneske at blive afrelst i buvidenhed.

7 Immaterielt stof eksisterer ikke. Al aånd er stof, men det er finere eller renere og kan kun opfattes med brenere øjne;

8 vi kan ikke se det, men når vort legeme bliver lutret, får vi at se, at det alt sammen er stof.