Skrifterne
Lære og Pagter 28


Afsnit 28

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Fayette, New York, i september 1830. Hiram Page, et medlem af kirken, havde en vis sten og påstod, at han ved hjælp af den modtog åbenbaringer angående Zions opbygning og kirkens orden. Adskillige medlemmer var blevet bedraget af disse påstande, og selv Oliver Cowdery blev forledt. Lige før en berammet konference adspurgte profeten inderligt Herren angående sagen, og denne åbenbaring fulgte.

1-7: Joseph Smith besidder nøglerne til hemmelighederne, og kun han modtager åbenbaringer for kirken. 8-10: Oliver Cowdery skal prædike for lamanitterne. 11-16: Satan har bedraget Hiram Page og givet ham falske åbenbaringer.

1 Se, jeg siger dig, aOliver, at det skal gives dig, at du skal blive hørt af kirken i alt det, som du ved bTalsmanden skal clære dem angående de åbenbaringer og befalinger, som jeg har givet.

2 Men se, sandelig, sandelig siger jeg dig: aIngen skal blive udpeget til at modtage befalinger og åbenbaringer i denne kirke, med undtagelse af min tjener bJoseph Smith jun., for han modtager dem ligesom Moses.

3 Og du skal være lydig mod det, som jeg giver ham, ligesom aAron, ved trofast at kundgøre befalingerne og åbenbaringerne for kirken med magt og bmyndighed.

4 Og hvis du på noget tidspunkt bliver ledt af Talsmanden til at atale eller undervise, og altid hvis du får befaling om at gøre det i kirken, kan du gøre det.

5 Men du skal ikke skrive efter befaling, men med visdom;

6 og du skal ikke befale ham, som er dit overhoved og overhovedet for kirken;

7 for jeg har givet ham anøglerne til bhemmelighederne og de åbenbaringer, som er forseglet, indtil jeg vil udpege dem en anden i hans sted.

8 Og se nu, jeg siger dig, at du skal drage ud til alamanitterne og prædike mit bevangelium for dem; og for så vidt som de tager imod det, du underviser i, skal du lade min kirke blive oprettet blandt dem; og du skal få åbenbaringer, men nedskriv dem ikke som befalinger.

9 Og se nu, jeg siger dig, at det ikke er åbenbaret, og ingen ved, hvor abyen bZion skal bygges, men det skal blive givet herefter. Se, jeg siger dig, at det skal ske i de egne, der grænser op til lamanitterne.

10 Du skal ikke forlade dette sted førend efter konferencen; og min tjener Joseph skal udpeges til at præsidere over konferencen ved dens røst, og hvad han siger til dig, skal du fortælle.

11 Og videre: Du skal tage din broder Hiram Page atil side i enrum og fortælle ham, at det, som han har skrevet, og som kom fra den sten, ikke er af mig, og at bSatan cbedrager ham;

12 for se, dette er ikke blevet givet ham, ej heller skal noget, som strider mod kirkens pagter, blive givet nogen i denne kirke.

13 For alting må gøres ved troens bøn i orden og med afælles samtykke i kirken.

14 Og du skal hjælpe til med at afgøre alt dette på basis af kirkens pagter, inden du begiver dig ud blandt lamanitterne.

15 Og det skal blive agivet dig fra den tid, du tager af sted, indtil den tid du vender tilbage, hvad du skal gøre.

16 Og du skal åbne din mund til enhver tid og kundgøre mit evangelium med fryderåb. Amen.