Smith, Joseph, jun.
  Footnotes
  Theme

  Smith, Joseph, jun.

  Den profet som blev udvalgt til at genoprette Jesu Kristi sande kirke på jorden. Joseph Smith blev født i staten Vermont i USA og levede fra 1805 til 1844.

  I 1820 viste Gud Faderen og Jesus Kristus sig for Joseph Smith, og han erfarede, at ingen af de eksisterende kirker var sande (JS-H 1:1-20). Han fik senere besøg af englen Moroni, som viste, hvor guldpladerne, der indeholdt beretningen om Amerikas fortidige indbyggere, lå skjult (JS-H 1:29-54).

  Joseph Smith foretog en oversættelse af guldpladerne og udgav i 1830 denne under navnet Mormons Bog (JS-H 1:66-67, 75). I 1829 modtog han præstedømmemyndighed fra Johannes Døber, samt fra Peter, Jakob og Johannes (L&P 13; 27:12; 128:20; JS-H 1:68-70).

  Efter anvisning fra Gud organiserede Joseph Smith og flere andre Jesu Kristi genoprettede kirke den 6. april 1830 (L&P 20:1-4). Under Josephs ledelse voksede kirken i Canada, England og det østlige USA, især i Ohio, Missouri og Illinois. Joseph og de hellige blev udsat for voldsomme forfølgelser overalt, hvor de bosatte sig. Den 27. juni 1844 led Joseph og hans bror Hyrum martyrdøden i Carthage i Illinois i USA.

  Skrifter, som profeten Joseph Smith har frembragt

  Joseph oversatte dele af de guldplader, som englen Moroni overdrog ham. Denne oversættelse blev i 1830 udgivet under navnet Mormons Bog. Han modtog også mange åbenbaringer fra Herren, hvori kirkens grundlæggende lære og organisation blev opridset. Mange af disse åbenbaringer blev samlet i det, vi i dag kender som bogen Lære og Pagter. Han frembragte også bogen Den Kostelige Perle, som indeholder inspirerede oversættelser af nogle tekster af Moses, Abraham og Matthæus, uddrag af Josephs egen personlige historie og vidnesbyrd samt tretten erklæringer om kirkens lære og tro.