Ægteskab
  Footnotes
  Theme

  Ægteskab

  En lovformelig pagt eller aftale mellem en mand og en kvinde, som gør dem til ægtemand og hustru. Ægteskabet er indstiftet af Gud (L&P 49:15).

  Den nye og evigtvarende ægteskabspagt

  Et ægteskab, som indgås under evangeliets lov og det hellige præstedømme, har gyldighed både i dette jordiske liv og i evigheden. En værdig mand og en værdig kvinde, som på denne måde er blevet beseglet i templet, kan forblive mand og hustru i al evighed.

  Blandet ægteskab

  Ægteskab mellem mand og kvinde af forskellig religiøs overbevisning og levevis.

  Flerkoneri

  Ægteskab mellem en mand og to eller flere levende hustruer. En mand må kun have én hustru, medmindre Herren gennem åbenbaring befaler noget andet (Jakob 2:27-30). Efter åbenbaring praktiserede man flerkoneri på Det Gamle Testamentes tid og i den genoprettede kirkes første tid under ledelse af den profet, som besad præstedømmets nøgler (L&P 132:34-40, 45). Det praktiseres ikke længere i kirken (OE 1). I dag er det uforeneligt med medlemskab af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige at have mere end én hustru.