Studiehjælp
Jesus Kristus
forrige næste


Jesus Kristus

Kristus (fra græsk) og Messias (fra hebraisk) betyder »den salvede«. Jesus Kristus er Faderens førstefødte i ånden (Hebr 1:6; L&P 93:21). Han er Faderens Enbårne i kødet (Joh 1:14; 3:16). Han er Jahve (L&P 110:3-4) og blev forudordineret til sit store kald, inden verden blev skabt. Under Faderens ledelse skabte Jesus jorden og alt, hvad der findes på den (Joh 1:3, 14; Moses 1:31-33). Han blev født af Maria i Betlehem, levede et liv uden synd og foretog en fuldkommen forsoning for hele menneskehedens synder ved udgydelsen af sit blod og ved at sætte sit liv til på korset (Matt 2:1; 1 Ne 11:13-33; 3 Ne 27:13-16; L&P 76:40-42). Han opstod fra de døde og sikrede derved, at alle mennesker en dag skal opstå. I kraft af Jesu forsoning og opstandelse kan de, der omvender sig fra deres synder og adlyder Guds befalinger, leve evigt sammen med Jesus og Faderen (2 Ne 9:10-12; 21-22; L&P 76:50-53, 62).

Jesus Kristus er det mest fuldkomne menneske, der nogen sinde er blevet født på denne jord. Hans liv er det fuldkomne eksempel på, hvordan alle mennesker bør leve. Alle bønner, velsignelser og præstedømmeordinancer skal udføres i hans navn. Han er herrernes Herre, kongernes Konge, Skaberen, Frelseren og hele verdens Gud.

Jesus skal vende tilbage i magt og herlighed for at regere på jorden under tusindårsriget. På den yderste dag skal han dømme hele menneskeheden (Alma 11:40-41; JS-M 1).

Kronologisk sammendrag af begivenhederne i hans liv

At påtage sig Jesu Kristi navn

Dommer

Jesu Kristi eksempel

Jesu Kristi herlighed

Kirkens overhoved

Kristi forudtilværelse

Kristi herredømme under tusindårsriget

Kristus viser sig efter sin død

Myndighed

Profetier om Jesu Kristi fødsel og død

Sindbilleder og symboler på Kristus

Vidnesbyrd om Jesus Kristus