Banner
    Footnotes
    Theme

    Banner

    Er i skriften et flag eller en fane, som folk samles om for at forene sig eller kæmpe for en fælles sag. I oldtiden tjente banneret som samlingspunkt for soldater i krig. Mormons Bog og Jesu Kristi Kirke er symbolske bannere for alle jordens folkeslag.