Nefis Anden Bog 21
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 21

  Isajs stub (Kristus) skal dømme i retfærdighed – Kundskaben om Gud skal dække jorden i tusindårsriget – Herren skal rejse et banner og samle Israel – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 11. Omkring 559-545 f.Kr.

  1 Og der skal skyde en akvist fra bIsajs cstub, og en gren skal gro frem af hans rødder.

  2 Og aHerrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd;

  3 og skal give ham skarp forstand i frygt for Herren, og han skal ikke adømme efter det, hans øjne ser, ej heller irettesætte efter det, hans ører hører.

  4 Men med aretfærdighed skal han dømme de fattige og birettesætte med upartiskhed til fordel for jordens csagtmodige; og han skal slå jorden med sin munds kæp, og med sine læbers ånde skal han slå de ugudelige ihjel.

  5 Og retfærdighed skal være bæltet om hans lænder, og trofasthed bæltet om hans ahofter.

  6 Ulven skal også leve sammen med lammet, og panteren skal ligge sammen med kiddet, og kalven og den unge løve sammen med fedekvæget; og et lille barn skal lede dem.

  7 Og koen og bjørnen skal æde; deres unger skal ligge sammen; og løven skal æde strå som oksen.

  8 Og det diende barn skal lege ved giftslangens hul, og det afvænnede barn skal stikke sin hånd ind i hugormens hule.

  9 De skal ikke aforvolde ondt eller ødelægge noget på hele mit hellige bjerg, for jorden skal være fuld af bkundskab om Herren, ligesom vandene dækker havet.

  10 Og på aden dag skal der være en brod af Isaj, som skal stå som et banner for folket; til ham skal cikke-jøderne søge; og hans hvile skal være herlig.

  11 Og det skal ske på den dag, at Herren atter for aanden gang skal udstrække sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, som skal være tilbage fra Assyrien og fra Egypten og fra Patros og fra Kush og fra Elam og fra Sinear og fra Hamat og fra øerne i havet.

  12 Og han skal rejse et abanner for folkeslagene og skal samle Israels bfordrevne og cindsamle Judas spredte fra jordens fire hjørner.

  13 Og Efraims amisundelse skal også ophøre, og Judas modstandere skal blive forstødt; bEfraim skal ikke være misundelig på cJuda, og Juda skal ikke plage Efraim.

  14 Men de skal akaste sig over filistrenes skuldre i vest; de skal sammen plyndre dem, der bor i øst; de skal lægge hånden på Edom og Moab; og Ammons børn skal adlyde dem.

  15 Og Herren skal helt audrydde Egypterhavets vig; og med sin mægtige vind skal han svinge sin hånd over floden og skal slå den til de syv bække og lade mennesker gå tørskoet over.

  16 Og der skal være en avej fra Assyrien for den rest af hans folk, som skal være tilbage, ligesom der var for Israel, den dag han drog op fra Egyptens land.