Studiehjælp
Revselse
forrige næste


Revselse

Irettesættelse eller tugtelse, som pålægges enkeltpersoner eller grupper for at hjælpe dem til at rette sig eller blive stærkere.