Hizkija
    Footnotes
    Theme

    Hizkija

    En retfærdig konge, som herskede i kongedømmet Juda på Det Gamle Testamentes tid. Han regerede i 29 år, samtidig med at Esajas var profet i Juda (2 Kong 18-20; 2 Krøn 29-32; Es 36-39). Esajas hjalp ham med at reformere både kirke og stat. Han bekæmpede afgudsdyrkelsen og fik genindført tempeltjenesten. Hizkijas liv blev ved tro og bøn forlænget 15 år (2 Kong 20:1-7). Landet nød stor fremgang i hans tidlige regeringstid, men hans oprør mod assyrerkongen (2 Kong 18:7) førte til to assyriske invasioner. Den første beskrives i Esajas’ Bog 10:24-32, den anden i Anden Kongebog 18:13-19:7. Under den anden invasion blev Jerusalem reddet af Herrens engel (2 Kong 19:35).