Lot
    Footnotes
    Theme

    Lot

    Omtales i Det Gamle Testamente. Lot var Harans søn og Abrahams brorsøn (1 Mos 11:27, 31; Abr 2:4). Haran omkom på grund af hungersnøden i Ur (Abr 2:1). Lot forlod Ur sammen med Abraham og Sara og drog med dem til Kana’an (1 Mos 12:4-5). Lot valgte at slå sig ned i Sodoma. Herrens sendebud formanede Lot til at forlade Sodoma, inden Herren ødelagde den på grund af indbyggernes ugudelighed (1 Mos 13:8-13; 19:1, 13, 15). Lots kone vendte sig for at se på ødelæggelserne og blev forvandlet til en saltstøtte (1 Mos 19:26). Lot omtales også i Det Nye Testamente (Luk 17:29; 2 Pet 2:6-7). Hans liv, efter at han og Abraham skiltes, findes beskrevet i Første Mosebog 13, 14 og 19.