Død, åndelig
  Footnotes
  Theme

  Død, åndelig

  Adskillelse fra Gud og hans indflydelse; at dø med hensyn til det, der hører til retfærdighed. Lucifer og en tredjedel af himlens hærskarer led en åndelig død, da de blev nedstyrtet fra himlen (L&P 29:36-37).

  Den åndelige død kom ind i verden ved Adams fald (Moses 6:48). Dødelige med onde tanker, ord og gerninger er åndeligt døde, skønt de stadig lever her på jorden (1 Tim 5:6). I kraft af Jesu Kristi forsoning og ved at adlyde evangeliets principper og ordinancer kan mennesker blive fri for synd og overvinde den åndelige død.

  Den åndelige død kan også finde sted efter det jordiske legemes død. Såvel opstandne væsener som Djævelen og hans engle skal blive dømt. De, der med vilje har sat sig op mod evangeliets lys og sandhed, kommer til at lide en åndelig død. Denne død omtales ofte som den anden død (Alma 12:16; Hel 14:16-19; L&P 76:36-38).