Slægtsregister
    Footnotes
    Theme

    Slægtsregister

    En optegnelse over de familiemæssige forhold i en slægt. Slægtsregistre var af stor betydning i skrifterne i de tilfælde, hvor præstedømmet eller visse velsignelser var forbeholdt en bestemt slægt (1 Mos 5; 10; 25; 46; 1 Krøn 1-9; Ezra 2:61-62; Neh 7:63-64; Matt 1:1-17; Luk 3:23-38; 1 Ne 3:1-4; 5:14-19; Jar 1:1-2). I den genoprettede kirke i dag forsøger kirkens medlemmer fortsat at spore deres slægtslinje, ikke mindst for at finde oplysninger om deres aner, så de kan udføre de frelsende ordinancer på vegne af disse. Disse ordinancer har gyldighed for de afdøde, som tager imod Jesu Kristi evangelium i åndeverdenen (L&P 127-128).