Ordinancer
  Footnotes
  Theme

  Ordinancer

  Hellige ritualer og ceremonier. Ordinancer består af handlinger, som har åndelig betydning. Ordinancer kan også betyde Guds love og bud.

  Kirkens ordinancer omfatter salvelse af syge (Jak 5:14-15), velsignelse af nadveren (L&P 20:77, 79), dåb ved nedsænkning i vand (Matt 3:16; L&P 20:72-74), velsignelse af børn (L&P 20:70), overdragelse af Helligånden (L&P 20:68; 33:15), overdragelse af præstedømmet (L&P 84:6-16; 107:41-52), tempelordinancer (L&P 124:39) og vielse i den nye og evige pagt (L&P 132:19-20).

  Stedfortrædende ordinancer

  En religiøs ordinance, som udføres af en levende på vegne af en, som er død. Disse ordinancer har kun gyldighed, hvis den, som ordinancen udføres for, tager imod den, holder de pagter, der er forbundet med den, og besegles af forjættelsens hellige Ånd. I vore dage udføres sådanne ordinancer i templet.