Alma, Almas søn
  Footnotes
  Theme

  Alma, Almas søn

  Omtales i Mormons Bog. Alma var den første overdommer og profet for det nefitiske folk. I sine unge år forsøgte han at tilintetgøre kirken (Mosi 27:8-10). Men en engel viste sig for ham, og han blev omvendt til evangeliet (Mosi 27:8-24; Alma 36:6-27). Senere gav han afkald på sit embede som dommer for at undervise sit folk (Alma 4:11-20).

  Almas Bog

  En af bøgerne i Mormons Bog. Indeholder en forkortelse af optegnelser, foretaget af de to profeter Alma, Almas søn, og hans søn, Helaman. De begivenheder, der skildres i bogen, udspiller sig i perioden fra omkring år 91 til 52 f.Kr. Bogen indeholder 63 kapitler. Kapitlerne 1-4 beskriver, hvordan Nehors og Amlicis tilhængere gjorde oprør mod nefitterne. De krige, som dette medførte, var blandt de blodigste i den nefitiske historie indtil da. Kapitlerne 5-16 rummer beretningen om Almas tidlige missionsrejser, inklusive hans prædiken om den gode hyrde (Alma 5) samt hans og Amuleks forkyndelse i byen Ammoniha. Kapitlerne 17-27 rummer optegnelsen om Mosijas sønner og deres missionærgerning blandt lamanitterne. Kapitlerne 28-44 rummer nogle af Almas mest betydningsfulde prædikener. I kapitel 32 sammenligner Alma ordet med et frø og i kapitel 36 fortæller han sønnen Helaman om sin omvendelse. Kapitlerne 39-42 indeholder Almas råd til sin søn Corianton, som var faldet i moralsk overtrædelse. Denne vigtige prædiken forklarer begreberne retfærdighed, barmhjertighed, opstandelsen og forsoningen. Kapitlerne 45-63 beskriver nefitternes krige i denne periode samt udvandringerne under Hagot. Store ledere såsom hærføreren Moroni, Teankum og Lehi var med deres modige og betimelige indsats med til at redde nefitterne.