Mormons Bog
  Footnotes
  Theme

  Mormons Bog

  En af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges fire kanoniske bøger. Bogen er den fordums profet Mormons forkortelse af optegnelserne om fordums indbyggere på det amerikanske kontinent. Den blev skrevet for at vidne om, at Jesus er Kristus. Om denne optegnelse har profeten Joseph Smith, som oversatte den ved Guds gave og kraft, sagt »Jeg fortalte brødrene, at Mormons Bog var den mest korrekte bog på jorden og vor religions slutsten, og at et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve forskrifterne i den end i nogen anden bog« (se indledningen forrest i Mormons Bog).

  Mormons Bog er en religiøs optegnelse om tre grupper, der udvandrede fra den gamle verden til det amerikanske kontinent. Disse grupper blev ledet af profeter, som nedskrev deres religiøse og verdslige historie på metalplader. Mormons Bog indeholder beretningen om Jesu Kristi besøg hos folk i Amerika efter sin opstandelse. Efter Kristi besøg fulgte en periode på to hundrede år, hvor der herskede fred i landet.

  Moroni, den sidste af de nefitiske profet-historikere, forseglede de forkortede optegnelser om disse mennesker og skjulte dem i omkring år 421 e.Kr. I 1823 viste den opstandne Moroni sig for Joseph Smith og overdrog ham senere disse gamle og hellige optegnelser, så de kunne blive oversat og fremlagt for hele verden som endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus.