Apostlenes Gerninger
    Footnotes
    Theme

    Apostlenes Gerninger

    Denne bog er den anden i et værk i to dele, skrevet af Lukas til Theofilus. Første del er kendt som Lukasevangeliet. Kapitlerne 1-12 omhandler nogle af de tolv apostles vigtigste missionærgerninger under Peters ledelse umiddelbart efter Frelserens død og opstandelse. I kapitlerne 13-28 berettes om apostlen Paulus’ rejser og missionering.