Seer
    Footnotes
    Theme

    Seer

    Et menneske, som Gud har bemyndiget til med åndelige øjne at se det, som Gud har skjult for verden (Moses 6:35-38). Han er åbenbarer og profet (Mosi 8:13-16). I Mormons Bog forklarer Ammon, at kun en seer kan benytte særlige oversættere eller en Urim og Tummim (Mosi 8:13; 28:16). En seer kender fortiden, nutiden og fremtiden. I gamle dage blev en profet ofte kaldt for en seer (1 Sam 9:9; 2 Sam 24:11).

    Joseph Smith er den store seer i de sidste dage (L&P 21:1; 135:3). Derudover opretholdes Det Første Præsidentskab og De Tolvs Råd som profeter, seere og åbenbarere.