Discipel
    Footnotes
    Theme

    Discipel

    En, som følger Jesus Kristus og lever i overensstemmelse med Kristi lærdomme (L&P 41:5). Betegnelsen discipel anvendes om de tolv apostle, som Kristus kaldte under sin jordiske tjenestegerning (Matt 10:1-4). Betegnelsen discipel bruges også om de tolv mænd, som Jesus udvalgte til at lede sin kirke blandt nefitterne og lamanitterne (3 Ne 19:4).