Markus
  Footnotes
  Theme

  Markus

  Johannes Markus fra Det Nye Testamente var søn af Maria, som boede i Jerusalem (ApG 12:12). Han var muligvis også fætter (eller nevø) til Barnabas (Kol 4:10). Han drog fra Jerusalem sammen med Paulus og Barnabas på deres første missionsrejse og forlod dem i Perge (ApG 12:25; 13:5, 13). Senere ledsagede han Barnabas til Cypern (ApG 15:37-39). Han var sammen med Paulus i Rom (Kol 4:10; Filem 1:24), og han var sammen med Peter i Babylon (formentlig Rom) (1 Pet 5:13). Endelig var han sammen med Timotheus i Efesos (2 Tim 4:11).

  Markusevangeliet

  Den anden bog i Det Nye Testamente. Markusevangeliet er muligvis skrevet under overopsyn af Peter. Markus’ hensigt er at fremstille Herren som Guds Søn, der levede og virkede blandt mennesker. Markus beskriver med iver og ydmyghed det indtryk, som Jesus gjorde på dem, der så ham. Ifølge overleveringerne rejste Markus efter Peters død til Egypten, hvor han oprettede menigheden i Alexandria og senere led martyrdøden.

  For en oplistning af de begivenheder i Frelserens liv, der beskrives i Markusevangeliet henvises til Synopsis af evangelierne i tillægget.