Nye Testamente
    Footnotes
    Theme

    Nye Testamente

    En samling inspirerede tekster (oprindelig på græsk) om Jesu Kristi, hans apostles og tilhængeres liv og virke. Det Nye Testamente opdeles som regel i evangelierne, Apostlenes Gerninger, Paulus’ breve, andre breve og Johannes’ Åbenbaring.

    De fire evangelier, nemlig Matthæus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet, er beretninger om Kristi liv. Apostlenes Gerninger beskriver kirkens historie og apostlenes virke – herunder især Paulus’ missionsrejser – efter Kristi død. Paulus’ breve indeholder vejledninger til kirkens ledere og medlemmer. De øvrige breve er skrevet af andre apostle og rummer yderligere formaninger til de første hellige. Johannes’ Åbenbaring, som er skrevet af apostlen Johannes, rummer hovedsagelig profetier om de sidste dage.