Jezabel
    Footnotes
    Theme

    Jezabel

    En ugudelig kvinde i Det Gamle Testamente. Hun kom fra Fønikien og var hustru til Akab (1 Kong 16:30-31), som var konge i Israel, mens Elias var profet.

    Jezabels ægteskab med Akab var mere end noget andet skyld i nordriget Israels fald. Jezabel indførte de værste former for afgudsdyrkelse fra sit eget land som erstatning for tilbedelsen af Jahve i Israel (1 Kong 18:13, 19).