Studiehjælp
Frelse


Frelse

At blive frelst fra både fysisk og åndelig død. Alle mennesker bliver frelst fra fysisk død ved Guds nåde i kraft af Jesu Kristi død og opstandelse. Enhver kan også blive frelst fra åndelig død ved Guds nåde ved tro på Jesus Kristus. Denne tro kommer til udtryk i et liv i lydighed mod evangeliets love og ordinancer samt villighed til at tjene Kristus.

Børns frelse