Lære og Pagter
    Footnotes
    Theme

    Lære og Pagter

    En samling af guddommelige åbenbaringer og inspirerede erklæringer for de sidste dage. Herren gav disse til Joseph Smith og flere af hans efterfølgere med det formål at oprette og styre Guds rige på jorden i de sidste dage. Lære og Pagter er et af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges standardværker sammen med Bibelen, Mormons Bog og Den Kostelige Perle. Lære og Pagter er imidlertid enestående derved, at den ikke er en oversættelse af tekster fra oldtiden. Herren har givet disse åbenbaringer til sine udvalgte profeter i vore dage med henblik på at genoprette sit rige. I disse åbenbaringer hører man Herren Jesu Kristi blide, men bestemte røst (L&P 18:35-36).

    Profeten Joseph Smiths historie giver udtryk for, at Lære og Pagter er kirkens grundvold i disse sidste dage og en gevinst for verden (indledningen til L&P 70). De åbenbaringer, som bogen rummer, påbegynder det arbejde, der skal berede vejen for Herrens andet komme, som en opfyldelse af alle de ord som profeterne har talt, siden verden begyndte.