Jakob, Lehis søn
    Footnotes
    Theme

    Jakob, Lehis søn

    En profet fra Mormons Bog og forfatter til flere prædikener i Nefis Anden Bog og Jakobs Bog (2 Ne 6-11; Jakob 1-7).

    Jakobs Bog

    Den tredje bog i Mormons Bog. Kapitel 1 beretter om, hvordan Nefi overdrog optegnelserne til Jakob og indviede ham og hans bror Josef til præster og lærere for folket. Kapitlerne 2-4 er prædikener, hvori folket formanes til at holde sig moralsk rene. Jakob belærte også om den forløsende Messias’ komme, og han forklarede, hvorfor nogle af israelitterne ikke ville anerkende ham ved hans komme. Kapitlerne 5-6 indeholder Jakobs vidnesbyrd og en profetisk allegori om Israels folks historie og mission. Kapitel 7 rummer en beretning om en lærd oprører ved navn Sherem, som blev overvældet af Jakobs guddommelige vidnesbyrd.