Nefi, søn af Nefi, Helamans søn
  Footnotes
  Theme

  Nefi, søn af Nefi, Helamans søn

  En af de tolv nefitiske disciple, som blev udvalgt af den opstandne Jesus Kristus (3 Ne 1:2-3; 19:4). Denne profet bad indtrængende for sit folk. Nefi hørte Herrens røst (3 Ne 1:11-14). Nefi modtog også englebesøg, uddrev djævle, opvækkede sin bror fra de døde og aflagde et vidnesbyrd, som ingen kunne betvivle (3 Ne 7:15-19; 19:4). Nefi førte optegnelserne (3 Ne 1:2-3).

  Tredje Nefi

  En bog i Mormons Bog, skrevet af Nefi, Nefis søn. Kapitlerne 1-10 viser opfyldelsen af profetierne om Herrens komme. Tegnet på Kristi fødsel blev givet, folket omvendte sig, men faldt siden tilbage i ugudelighed. Senere varslede storme, jordskælv, voldsomme uvejr og store ødelæggelser Kristi død. Kapitlerne 11-28 beskriver Kristi komme til det amerikanske kontinent, hvilket er hovedtemaet i Tredje Nefi. Mange af Kristi ord svarer til de prædikener, som er nedskrevet i Bibelen (f.eks. Matt 5-7 og 3 Ne 12-14). Kapitlerne 29-30 er Mormons ord til folk i de sidste dage.

  Fjerde Nefi

  Denne bog indeholder kun 49 vers i ét kapitel, og dog omhandler den trehundrede år af det nefitiske folks historie (fra 34-321 e.Kr.). Flere generationer af skrivere, deriblandt Nefi, bidrog til optegnelsen. Versene 1-19 beretter, hvordan alle nefitter og lamanitter blev omvendt til evangeliet, efter at den opstandne Kristus havde besøgt dem. Der herskede fred, kærlighed og harmoni. De tre nefitiske disciple, som Kristus havde tilladt at blive på jorden indtil sit andet komme (3 Ne 28:4-9), virkede blandt folket. Nefi overlod optegnelsen til sin søn Amos. Vers 19-47 rummer beretningen om Amos’ virke (84 år) og hans søn Amos’ virke (112 år). I år 201 e.Kr. begyndte stoltheden at skabe problemer blandt folket, som nu inddelte sig i klasser og oprettede falske kirker for vindings skyld (4 Ne 1:24-34).

  De sidste vers i Fjerde Nefi viser, at folket igen var faldet tilbage i ugudelighed (4 Ne 1:35-49). I 305 e.Kr. døde Amos’ søn Amos og hans bror Ammaron skjulte alle pladerne. Ammaron overdrog senere ansvaret for optegnelserne til Mormon, som nedskrev mange begivenheder fra sin egen tid og forkortede optegnelserne (Morm 1:2-4).