Tredje Nefi 29
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 29

  Fremkomsten af Mormons Bog er et tegn på, at Herren er begyndt at indsamle Israel og opfylde sine pagter – De, der afviser hans åbenbaringer og gaver i de sidste dage, vil blive forbandet. Omkring 34-35 e.Kr.

  1 Og se nu, jeg siger jer, at når Herren i sin visdom finder det tjenligt, at disse ord skal akomme til ikke-jøderne i overensstemmelse med hans ord, da kan I vide, at den bpagt, som Faderen har gjort med Israels børn angående deres tilbageførelse til deres arvelande, allerede begynder at blive opfyldt.

  2 Og I kan vide, at Herrens ord, som er blevet talt ved de hellige profeter, alle skal blive opfyldt; og I behøver ikke at sige, at Herren audsætter sit komme til Israels børn.

  3 Og I behøver ikke at forestille jer i hjertet, at de ord, som er blevet talt, er tomme, for se, Herren vil erindre sin pagt, som han har sluttet med sit folk af Israels hus.

  4 Og når I ser disse ord komme frem blandt jer, da behøver I ikke længere at lade hånt om Herrens gerninger; for hans aretfærdigheds bsværd er i hans højre hånd, og se, hvis I på den dag lader hånt om hans gerninger, da vil han foranledige, at det snart skal falde på jer.

  5 aVe den, der lader bhånt om Herrens gerninger; ja, ve den, der cforkaster Kristus og hans gerninger.

  6 Ja, ave den, der forkaster Herrens åbenbaringer, og som siger, at Herren ikke længere virker ved åbenbaring eller ved profeti eller ved bgaver eller ved tungemål eller ved helbredelser eller ved Helligåndens kraft.

  7 Ja, og ve den, der på den dag for avindings skyld siger, at der bikke kan udvirkes noget mirakel ved Jesus Kristus; for den, som gør det, skal blive som cfortabelsens søn, for hvem der ifølge Kristi ord ikke var nogen barmhjertighed!

  8 Ja, og I behøver ikke længere at ahvæse ad eller lade bhånt om eller gøre nar af cjøderne eller af nogen af resten af Israels hus; for se, Herren erindrer sin pagt med dem, og han vil gøre med dem i overensstemmelse med det, som han har svoret.

  9 Derfor skal I ikke tro, at I kan vende Herrens højre hånd til den venstre, så han ikke skal fælde dom til opfyldelse af den pagt, som han har sluttet med Israels hus.