Tredje Nefi 25
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 25

  Ved det andet komme vil de stolte og ugudelige blive opbrændt som stubbe – Elias vil vende tilbage før den store og frygtelige dag – Sammenlign med Malakias’ Bog, kapitel 3:19-24. Omkring 34 e.Kr.

  1 For se, den dag kommer, der skal abrænde som en ovn; og alle de bstolte, ja, og alle, som handler ugudeligt, skal være som stubbe; og den dag, der kommer, skal brænde dem op, siger Hærskarers Herre, så der ikke bliver hverken rod eller gren tilbage af dem.

  2 Men for jer, som frygter mit navn, skal aRetfærdighedens Søn rejse sig med helbredelse i sine vinger; og I skal gå frem og bvokse op som ckalve i båsen.

  3 Og I skal atræde de ugudelige ned, for de skal blive aske under jeres fodsåler på den dag, da jeg vil gøre dette, siger Hærskarers Herre.

  4 Husk min tjener Moses’ lov, som jeg gav ham på aHoreb for hele Israel med lovbuddene og retsreglerne.

  5 Se, jeg vil sende jer profeten aElias, før Herrens store og frygtelige bdag kommer;

  6 og han skal avende fædrenes hjerte til børnene og børnenes hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå jorden med en forbandelse.