Tredje Nefi 23
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 23

  Jesus bifalder Esajas’ ord – Han befaler folket at granske profeterne – Lamanitten Samuels ord om opstandelsen bliver føjet til deres optegnelser. Omkring 34 e.Kr.

  1 Og se, nu siger jeg til jer, at I burde agranske dette. Ja, den befaling giver jeg jer, at I skal granske det flittigt, for betydningsfulde er bEsajas’ ord.

  2 For visselig talte han om alt, der angår mit folk, som er af Israels hus; derfor må han nødvendigvis også tale til ikke-jøderne.

  3 Og alt det, som han talte, er sket eller askal ske helt i overensstemmelse med de ord, som han talte.

  4 Giv derfor agt på mine ord, skriv det, som jeg har sagt jer, og i overensstemmelse med Faderens tid og vilje skal de udgå til ikke-jøderne.

  5 Og hver den, som vil lytte til mine ord og omvender sig og bliver døbt, han skal blive frelst. Gransk aprofeterne, for der er mange, som vidner om dette.

  6 Og se, det skete, at da Jesus havde sagt disse ord, sagde han videre til dem, efter at han havde udlagt alle de skrifter for dem, som de havde modtaget, sagde han til dem: Se, andre skrifter ønsker jeg, at I skal skrive, som I ikke har.

  7 Og det skete, at han sagde til Nefi: Hent den optegnelse, som I har ført.

  8 Og da Nefi havde hentet optegnelserne og lagt dem foran ham, kastede han blikket på dem og sagde:

  9 Sandelig siger jeg til jer: Jeg befalede min tjener aSamuel, lamanitten, at han skulle vidne for dette folk, at på den dag, da Faderen skulle herliggøre sit navn i mig, at der da var bmange chellige, der skulle dopstå fra de døde og skulle vise sig for mange og skulle betjene dem. Og han sagde til dem: Var det ikke så?

  10 Og hans disciple svarede ham og sagde: Jo, Herre, Samuel profeterede i overensstemmelse med dine ord, og de blev alle opfyldt.

  11 Og Jesus sagde til dem: Hvordan kan det være, at I ikke har skrevet dette, at mange hellige opstod og viste sig for mange og betjente dem?

  12 Og det skete, at Nefi huskede, at dette ikke var blevet skrevet.

  13 Og det skete, at Jesus befalede, at det skulle skrives; derfor blev det skrevet, sådan som han befalede.

  14 Og se, det skete, at da Jesus under ét havde audlagt alle de skrifter, som de havde skrevet, befalede han dem, at de skulle undervise i det, som han havde udlagt for dem.