Tredje Nefi 30
forrige næste


Kapitel 30

Ikke-jøderne i de sidste dage bliver befalet at omvende sig, komme til Kristus og blive regnet blandt Israels hus. Omkring 34-35 e.Kr.

1 Lyt, o I ikke-jøder, og hør Jesu Kristi, den levende Guds Søns ord, som han har abefalet mig, at jeg skal tale angående jer; for se, han befaler mig, at jeg skal skrive således:

2 Vend jer, alle I aikke-jøder, fra jeres ugudelige veje; og bomvend jer fra jeres onde gerninger, fra jeres løgne og bedrag og fra jeres utugtigheder og fra jeres hemmelige vederstyggeligheder og jeres afgudsdyrkelse og fra jeres mord og jeres præstelist og jeres misundelse og jeres stridigheder og fra al jeres ugudelighed og alle jeres vederstyggeligheder, og kom til mig, og bliv døbt i mit navn, så I kan få forladelse for jeres synder og blive fyldt af Helligånden, så I kan blive cregnet blandt mit folk, som er af Israels hus.