Studiehjælp
Omvendelse
forrige næste


Omvendelse

I skrifterne bruges begrebet omvendelse i to betydninger: (1) At blive omvendt, dvs. at lægge sin tro, sit sind og sit liv om, så det er i overensstemmelse med Guds vilje (ApG 3:19). (2) At omvende sig, hvilket indebærer en ændring af ens sindelag, hvilket igen medfører et nyt syn på Gud, én selv og livet i almindelighed.

At blive omvendt

At blive omvendt indbefatter en bevidst beslutning om at opgive sin tidligere anskuelse og livsførelse og ændre sig med henblik på at blive Kristi discipel. Bod, dåb til syndernes forladelse, modtagelse af Helligånden ved håndspålæggelse samt vedvarende tro på Herren Jesus Kristus gør omvendelsen fuldkommen. Det naturlige menneske forandres til et nyt menneske, som er helliggjort og rent, født på ny i Kristus Jesus (2 Kor 5:17; Mosi 3:19).

At omvende sig

Når et menneske omvender sig, vender det sig fra det onde og bringer sit hjerte og sin vilje i harmoni med Gud, idet det underkaster sig Guds befalinger og ønsker og forsager synd. Sand omvendelse udspringer af kærlighed til Gud og et oprigtigt ønske om at adlyde hans bud. Alle mennesker, som kan stilles til regnskab for deres handlinger, har syndet og må omvende sig for at kunne opnå frelse. Kun i kraft af Jesu Kristi forsoning kan vores omvendelse få virkning og blive anerkendt af Gud.