Skrifterne
Trosartikler 1
tidligere

Trosartiklerne
For Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Kapitel 1

1 Vi atrorbGud, den evige Fader, og på hans cSøn, Jesus Kristus, og på dHelligånden.

2 Vi tror, at menneskene vil blive straffet for deres aegne synder og ikke for bAdams overtrædelse.

3 Vi tror, at hele menneskeheden i kraft af Kristi aforsoning kan blive bfrelst ved clydighed mod devangeliets elove og ordinancer.

4 Vi tror, at evangeliets første principper og aordinancer er: 1) btro på Herren Jesus Kristus, 2) comvendelse, 3) ddåb ved nedsænkning i vand til esyndernes forladelse, 4) fhåndspålæggelse for gHelligåndsgaven.

5 Vi tror, at en mand må akaldes af Gud ved bprofeti og ved chåndspålæggelse af dem, der har dmyndighed dertil, for at kunne eprædike evangeliet og forrette dets fordinancer.

6 Vi tror på den samme aorganisation, som fandtes i den oprindelige kirke, nemlig bapostle, cprofeter, dhyrder, lærere, eevangelister og så videre.

7 Vi tror på atungemålsgaven, bprofeti, cåbenbaring, dsyner, ehelbredelse, fudlægning af tungemål og så videre.

8 Vi tror, at aBibelen er bGuds ord, for så vidt som den er crigtigt oversat; vi tror også, at dMormons Bog er Guds ord.

9 Vi tror på alt, hvad Gud har aåbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og vi tror, at han bendnu vil åbenbare mange store og vigtige ting angående Guds rige.

10 Vi tror på den bogstavelige aindsamling af Israel og på genrejsningen af de bti stammer, at cZion (Det Ny Jerusalem) skal blive bygget på det amerikanske kontinent, at Kristus personligt skal dregere på jorden, og at jorden skal blive efornyet og få sin fparadisiske gherlighed.

11 Vi kræver aret til at tilbede Gud den Almægtige i overensstemmelse med vor egen bsamvittigheds cbud og indrømmer alle mennesker den samme ret – lad dem dtilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil.

12 Vi tror, at vi må indordne os under konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner med hensyn til at adlyde, ære og holde aloven.

13 Vi tror, at vi skal være aærlige, pålidelige, bkyske, velgørende, dydige, og at vi skal cgøre godt mod alle mennesker; faktisk kan vi sige, at vi følger Paulus’ dformaning: Vi tror alt, vi ehåber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne fudholde alt. Hvis noget er gdydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt, så tragter vi efter det.

Joseph Smith.