Studiehjælp
Tro
forrige næste


Tro

At nære fast tillid til nogen eller at anerkende noget som værende sandt. I skrifterne anvendes ordet tro oftest om den tillid til Jesus Kristus, som får et menneske til at adlyde ham. Et menneske må rette sin tro mod Jesus Kristus og omvende sig for at kunne blive frelst i Guds rige (L&P 20:29). Sidste dages hellige har også tro på Gud Faderen, Helligånden, præstedømmets magt og andre vigtige dele af det gengivne evangelium.

Tro rummer håb om det, der ikke ses, men som er sandt (Hebr 11:1; Alma 32:21; Eter 12:6). Tro bliver vakt ved at høre evangeliet blive forkyndt af Guds bemyndigede udsendinge (Rom 10:14-17). Mirakler skaber ikke tro, men stærk tro udvikles ved lydighed mod Jesu Kristi evangelium. Med andre ord udspringer tro af retfærdighed (Alma 32:40-43; Eter 12:4, 6, 12; L&P 63:9-12).

Sand tro medfører mirakler, syner, drømme, helbredelser og alle de gaver, som Gud skænker de hellige. Det er ved tro, at man opnår syndsforladelse og til sidst bliver i stand til at bo i Guds nærhed. Mangel på tro fører til fortvivlelse, som er en følge af ugudelighed (Moro 10:22).