Helaman, Helamans søn
  Footnotes
  Theme

  Helaman, Helamans søn

  En profet og historieskriver fra Mormons Bog, som underviste det nefitiske folk. Han var barnebarn af Alma den Yngre og far til den Nefi, som fik magt over alle elementerne. Helaman skrev sammen med sin søn Nefi Helamans Bog.

  Helamans Bog

  Kapitlerne 1-2 beskriver en tid med stor politisk uro. Kapitlerne 3-4 beretter, hvordan Helaman og Moroniha, den øverstbefalende for de nefitiske hære, omsider sikrede en periode med fred i landet. Men trods disse gode mænds ledelse blev folket mere og mere ugudeligt. I Helamans Bog 5:1-6:14 berettes det, at Nefi opgav dommerembedet, ligesom hans farfar Alma havde gjort, for at drage ud og undervise folket. Folket omvendte sig for en tid. Men i Helamans bog 6:15-12:26 blev det nefitiske folk ugudeligt. De sidste kapitler, 13-16, rummer den usædvanlige beretning om en lamanitisk profet ved navn Samuel, der forudsagde Frelserens fødsel og korsfæstelse og de tegn, som skulle markere disse begivenheder.